Welcome to Evently

Lorem ipsum proin gravida nibh vel veali quetean sollic lorem quis bibendum nibh vel velit.

Evently

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Write us on info@evently.com

Follow Us

10. – 11.  mai 2023
Oslo, Norge

2023/05/10 09:00:00

Åndelig liv og lederskap

Helt fra skapelsen da Guds Ånd svevde over vannet, til pinsedag da Ånden ble utøst og frem til i dag, går det en rød tråd: Gud er ved sin Ånd på jakt etter en relasjon og en tilstedeværelse i våre liv – i alle valg, områder og faser av livet. Temaet for årets HLT-konferanse er «Åndelig liv og lederskap».

Dels springer temaet ut av en helhetlig modell for lederskap som vi kaller SERVE (tidligere VERT-modellen). Dels er utgangspunktet HLTs visjon om å forene akademia og åndskraft. I tillegg til å bygge solid kompetanse trenger vi alle å erfare mer av Guds ledelse og nærvær i våre liv i hverdagen. Vi merker en felles lengsel etter dette blant kristne.

Vi inviterer deg derfor til å bli med på to dager som vi tror vil være med å forme både ditt liv og ditt lederskap. Vi har tre hovedfokus for konferansen: Personlig åndelig liv, Åndens nærvær i gudstjenesten og åndelig dømmekraft. Vi har mange gode bidragsytere fra ulike kirkesamfunn, inkl. Oreste Pesare som er tidligere leder for den karismatiske bevegelsen innen Den katolske kirke, og dyktige lærere fra HLTs egen stab. 

Vi håper du vil sette av 10.-11. mai for å være sammen med oss! Be for konferansen om at Gud får berøre oss alle – og vær hjertelig velkommen!  

Arne Mella
Rektor ved HLT

Slide

DAVID AANJE     RAKEL YSTEBØ ALEGRE     JOHN DANIEL ANDERSEN     ØYVIND GAARDER ANDERSEN     TOM AUNE     TOMMY DAVIDSSON     ØYSTEIN GJERME     SIRI IVERSEN     TEMESGEN KAHSAY     ALV MAGNUS     JOAKIM MAGNUS     ARNE MELLA     BENTE SANDTORP     ASBJØRN SIMONNES     CHRISTOFFER SVARTDAHL     DANIEL SÆBJØRNSEN     ANNE LISE SØVDE VALLE     BJØRN WANG     ROALD ZEIFFERT

Noen sesjoner blir på engelsk med mulighet for tolking.